Logo

Plechtigheden

Afscheid nemen is moeilijk, men leert het nooit.

IGS Westlede stelt zijn zalen ter beschikking om afscheid te nemen van de overledene op de manier dat u dat wenst.

Voor concrete vragen kan u steeds terecht op 09 355 51 78.


Bloemen of kransen kan u bij ons niet bestellen, contacteer daarvoor de uitvaartondernemer of een bloemenzaak in de buurt.