Logo

Plechtigheden

Afscheid nemen.

IGS Westlede stelt zijn zalen ter beschikking om afscheid te nemen van de overledene op de manier dat u wenst.

Voor concrete vragen kan u steeds terecht op 09 355 51 78.

Hier onder vindt u meer informatie:

Bloemen of kransen kan u bij ons niet bestellen, contacteer daarvoor de uitvaartondernemer of een bloemenzaak in de buurt.Crematorium Westlede is voor iedereen, ongeacht iemands geloofsovertuiging.