Logo

Uw laatste wil

Wensen rond crematie
Lichaamsafstand

Voor verstrooiing op zee worden spelace urnen gebruikt die oplossen zodra ze in contact komen met water.Wil u uw as laten bijzetten in een columbarium? Of wil u graag dat uw dierbaren uw as uitstrooien op zee? Wil u na uw overlijden uw lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap voor het gecremeerd wordt?

In elk geval doet u er goed aan uw wensen te laten vastleggen op papier. Temeer omdat uw nabestaanden zich daar dan geen zorgen meer over hoeven te maken.
   

Wensen rond uw crematie


Uw wensen rond crematie - bijzetting, verstrooiing, in uw eigen gemeente of op zee … - legt u vast in  "Uw laatste wil".  Het volstaat deze wilsbeschikking te overhandigen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Klik hier: "wilsbeschikking"

Let op: vergeet uw identiteitskaart niet! Dient u het formulier voor iemand anders in, neem dan zeker ook diens identiteitsbewijs mee.
   

Lichaamsafstand

Wil u uw lichaam ter beschikking stellen van het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, dan vindt u daarover meer informatie op de site van de Universiteit Gent of van de Vrije Universiteit Brussel .

Ook na lichaamsafstand blijft een crematie mogelijk.