Logo

Geschiedenis

De maquette van het crematorium WestledeCrematorium “Westlede” werd in 1989 geopend maar de Intercommunale zelf werd reeds in 1979 opgericht.

De Intercommunale is regelmatig in het nieuws gekomen. De pers volgde en volgt alles wat met crematie te maken heeft immers op de voet.

In het Volk van 29 april 1978 stond er volgend klein artikel onder de hoofding“Gent wil crematorium” : “Albert Van Eeckhaute heeft een opvolger gevonden om in de Gentse raad voor een crematorium te pleiten. De heer Fack neemt nu deze taak op zich.
Op zijn vraag naar de stand van zaken in verband met de vestiging van een crematorium en een columbarium antwoordde Schepen Paula Mortier dat het college op 10 april 1978 de goedkeuring gegeven heeft aan het initiatief om in Gent een crematorium op te richten. In een brief aan de gouverneur werd de princiepsbeslissing al medegedeeld en nu wordt bij andere gemeenten steun gezocht voor dit initiatief. “

Het provinciebestuur aarzelde niet om dit initiatief van Gent te steunen want al op 17 mei 1978 stond er in de Gazet van Antwerpen dat het Oost-Vlaamse Provinciebestuur overweegt om ergens in de provincie een crematorium op te richten voor de beide Vlaanderen.
Alle Oost-Vlaamse gemeenten worden aangeschreven en op 18 september 78 wordt een vergadering georganiseerd in het domein van Wachtebeke.

De stichtingsvergadering van de Intercommunale wordt op 17 september 1979 gehouden onder voorzitterschap van de Burgemeester van Gent Placide De Paepe en met 30 gemeenten en de Provincie Oost-Vlaanderen als medestichters. Na de verkiezing van de 13 leden van de Raad van Bestuur werd gedeputeerde Pros Matthijs verkozen tot voorzitter, Paula Mortier-Haesaert tot eerste ondervoorzitter. Tweede ondervoorzitter wordt de heer Eddy Hooghuys, afgevaardigde van de Stad Aalst, Paul Van Damme en Danny Van De Wynckel zijn er ook reeds bij.

De Raad van Bestuur en het Directiecomité willen het crematorium zo snel mogelijk realiseren. Op de tweede vergadering op 24 oktober 1979 wordt de groep Delta als ontwerper aangesteld en wordt Drongen als de meest geschikte vestigingsplaats naar voor geschoven. De Raad van Bestuur brengt vervolgens een bezoek aan het nieuwe crematorium van Heeze en beslist om zich te laten bijstaan door de Nederlandse Stichting Voorlichtingscentrum Crematoriumbouw.
Het ontwerpteam maakt snel werk van een eerste plan dat nog vele opvolgers zal krijgen.
In 1980 zijn er verschillende gesprekken met de provincie West-Vlaanderen. De statuten De ruwbouw van crematorium Westledeworden zelfs aangepast om West-Vlaanderen toe te laten om toe te treden tot de intercommunale maar uiteindelijk komt daar niets van in huis.

Op 18 november 1980 wordt de heer De Meester verslaggever van de Raad van Beheer. De eerste 10 jaar van de intercommunale zijn voor het grootste deel gewijd aan besprekingen of moet ik zeggen discussies met het ontwerpteam en vooral aan de zoektocht naar een inplantingsplaats.

Op 25 februari 1981 staat er in Het Laatste Nieuws : ”Verzet tegen Crematorium te Drongen neemt toe” .
Het Actiecomité Leefmilieu Drongen diende heel wat bezwaarschriften in tegen de komst van een crematorium en organiseerde ook een handtekeningactie. Verspilling van landbouwgrond, verspilling van open ruimte, geur en stofhinder, verkeersoverlast het is slechts een greep uit de vele voorspelbare argumenten die onlangs ook in Aalst werden gebruikt. Toen zelfs Staatsecretaris Akkermans zich met de zaak kwam bemoeien werd naar een andere vestigingsplaats uitgekeken. Een ogenblik werd nog gedacht aan Merelbeke maar de psychiatrische instelling Caritas kwam in verzet zodat verder moest gezocht worden.

Uiteindelijk werd geopteerd voor Lochristi en over deze vestigingsplaats werd snel overeenstemming bereikt. De gemeente Lochristi gaf haar goedkeuring en alleen de Jong Economische Kamer pleitte voor het overbrengen van het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem naar Lochristi. Toen men aan professor Anselin van de R.U.G. vroeg waar het crematorium zou moeten komen stond er in het Laatste Nieuws : “ De computer van professor Anselin heeft zonder aarzelen de gemeente Zeveren -deelgemeente van Deinze- aangeduid ."
Het werd dus Lochristi.

Na de hernieuwing van de provincieraad in 1981 werden gedeputeerde Roger Pernot en de heer Marcel Rogiest beheerder. De heer Pernot werd op 11 februari 1982 voorzitter van de Intercommunale en zou dit blijven tot maart 1989. De burgemeester van Aalst mevrouw A. De Maeght werd secretaris in plaats van de heer De Colvenaere.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 werd de Raad van Bestuur opnieuw samengesteld en zo werden onder andere de heer Walter Kerckhove, burgemeester van Ronse, beheerder samen met de schepen van Sint-Niklaas Gustaaf van Daele.
In 1986 werd Burgemeester Jean De Schrijver van Lochristi opgenomen als lid van de Raad van Beheer.
De heer Pernot, tot secretatis benoemd in 1988, houdt een toespraak.Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 werd de heer Noël Bouquet voorzitter van de intercommunale. De Raad van beheer werd ook uitgebreid en telde 20 leden. De heer Pernot werd tot secretaris benoemd.

Onze "geschiedens" eindigt met de eerste crematie op 22 februari 1989.

Top