Contact

Westlede is een IGS (intergemeentelijk samenwerkingsverband) onder de vorm van een Opdrachthoudende Vereniging, waarvan de werkingsregels zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur in zijn meest recente versie.

IGS Westlede
Smalle Heerweg 60
9080 Lochristi

09 355 51 78
BTW: BE 0219.805.958

VNOC

Westlede is lid van VNOC, het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria. Dit is een overkoepelende vzw van openbare crematoria in Vlaanderen en Brussel.

Statuten

Stichtingsakte

Rechtspositieregeling voor het personeel